Historia, którą tworzymy

Nasze kroki milowe

2002

British Council

12 listopada 2003

British Council ogłasza konkurs na nowe centrum centrum egzaminacyjne. Jako młoda szkoła językowa nie dajemy sobie wielkich szans na wygraną, lecz podejmujemy wyzwanie. Po miesiącu nadchodzi wieść: zostaliśmy wybrani. Do 2013 roku zrealizowaliśmy 38 sesji egzaminacyjnych dla 1548 Kandydatów dla egzaminów: FCE, CAE, CPE, IELTS, KET, PET, BEC - przeżywając: cztery wizyty inspektorów University of Cambridge, dwa audyty British Council code of practice, wiele szkoleń oraz mnóstwo emocji związanych z przygotowaniem i przeprowadzaniem sesji egzaminacyjnych.

DEKRA i TUV Nord

27 sierpnia 2005

Postanowiliśmy wdrożyć w naszej organizacji systemowe rozwiązania i dodać wiatru marketingowego w żagle. System zarządzania jakością ISO 9001-2000 to wiele miesięcy wyznaczania, śledzenia i nazywania procesów, sesje szkoleniowe, i wreszcie pierwszy audyt - dowiedzieliśmy się wtedy wiele o nas samych. Jednostkami certyfikującymi były w kolejnych 4 latach: DEKRA oraz TUV Nord. W tym roku wprowadziliśmy także systemowe narzędzie do zarządzania szkoleniami spinając oddziały w jeden spójny system informatyczny on-line.

Total Quality Management

20 czerwca 2010

Zafascynowani filozofią W.E. Deminga i jego rozwiązaniami, które wprowadził w japońskich koncernach samochodowych po II wojnie światowej, chcieliśmy się bliżej przyjrzeć temu, w jaki sposób można zarządzać organizacją bez presji, bez kija i marchewki, z nastawieniem na najwyższą jakość usług dla Klientów. W nieustannej misji rozwoju uczestniczą wszyscy ludzie tworzący Lingua Viva - poprzez pracę zespołową, zaangażowanie, samokontrolę i stałe podnoszenie kwalifikacji. Naszym celem jest osiągnięcie trwałego sukcesu, którego źródłem jest zadowolenie Klientów oraz korzyści dla firmy i jej otoczenia.

Rebranding Lingua Viva

1 września 2011

Rebranding Lingua Viva. Każda szanująca się firma ma świadomość, że wizerunek jest jedną z ważniejszych składowych sukcesu. Aby zdobyć Klientów, trzeba do nich przemówić. Zawsze dbaliśmy o ciekawy spójny przekaz wizerunkowy. Rebranding, który przeprowadziliśmy jak zawsze - poprzez proces, angażowanie całego zespołu i wspólne decyzje, spotkał się z ciepłym odbiorem Klientów i bingo! został wybrany przez portal Behance jako jeden z najlepszych na świecie. Nam też się podoba!

Kuratorium Oświaty i Wychowania

26 lipca 2013

10 lat istnienia Lingua Viva należało uczcić kolejnym wyzwaniem. Zgłosiliśmy naszą instytucję do Kuratorium Oświaty i Wychowania, aby potwierdzić dla siebie a naszym Klientom dać pewność, że nasze programy nauczania oraz realizacja szkoleń i nadzór nad nimi spełniają najwyższe wymogi edukacyjne w Polsce. Akredytację otrzymaliśmy w lipcu 2013.

Audyt innowacyjności

22 kwietnia 2014

Światowa gospodarka w ostatnim półwieczu zmieniła się diametralnie – ponad 1/3 wszystkich pracowników przedsiębiorstw wykonuje prace o charakterze kreatywnym i innowacyjnym. Dotychczasowe myślenie zarządzającego firmą musi być koniecznie uzupełnione o nową wiedzę, którą jest angażowanie pracowników w rozwój firmy, zachęcanie ich do współdziałania i kreowania nowych rozwiązań, tworzenie przyjaznej atmosfery dla pomysłów. Przeprowadzony w Lingua Viva „Audyt kreatywności i poziomu absorpcji innowacji” stwierdza, że: „relacje zachodzące w firmie sprzyjają wymianie informacji oraz tworzeniu przyjemnej atmosfery pracy. W podobnym stopniu utrzymywane jest nastawienie na realizację zadań oraz przypisanych do stanowiska obowiązków. Ocena stylu zarządzania zespołem wskazuje, że w firmie utrzymywana jest niewielka przewaga skłonności autorytarnej nad skłonnością do konsensusu, co korzystnie wpływa na zdolność do koordynowania bieżącą realizacją projektów. W Lingua Viva widoczna jest przewaga skłonności do otwartej innowacji.”

Educational Testing Service

31 marca 2016

Zostajemy akredytowanym ośrodkiem egzaminacyjnym Educational Testing Service a nasza kadra lektorska uzyskuje status czynnych egzaminatorów ETS Global.

Certyfikacja ISO 9001:2015

15 kwietnia 2021

Po pomyślnym audicie otrzymaliśmy certyfikat jakości  ISO 9001:2015 (2018) nadany przez PRS Certyfikacja S.A. a w 2021 przez ISOCERT w zakresie szkoleń językowych, tłumaczeń i szkoleń miękkich. Certyfikat ISO jest gwarancją, że organizacja skodyfikowała, zna i nadzoruje własne procesy wewnętrzne, rozumie potrzeby i oczekiwania klientów,  potrafi działać w środowisku zewnętrznym, podejmuje działania mające na celu określenie ryzyk i możliwości. Odpowiednio dokumentuje proces swego działania przez monitorowanie, pomiary, analizę i ocenę oraz przeglądy zarządzania, posiada politykę prywatności, chroni dane osobowe, dba o równouprawnienie kobiet i mężczyzn, osób z niepełnosprawnościami oraz szanuje środowisko naturalne. Certyfikat jest co roku odnawiany przez procesy auditu realizowane przez auditorów firm zewnętrznych.

2022

Wciąż aktywnie działamy we wszystkich obszarach. Masz pytania?

Skontaktuj się z nami