Postaw na

rozwój osobisty

Model Insights Discovery™

Profil Indywidualny Insights Discovery® jest narzędziem wspomagającym rozwój osobisty. Wspiera ludzi w pogłębianiu wiedzy na temat samych siebie, swojego stylu działania i jego wpływu na relacje z innymi osobami w środowisku pracy. Jednocześnie Profil wskazuje kierunki rozwoju osobistego, pomagając zwiększyć efektywność działań zarówno na gruncie prywatnym jak i zawodowym.


Insights Discovery™ daje wiedzę o czynnikach motywujących, obszarach rozwoju osobistego, o leżących w naszych preferencjach osobowościowych postawach i potrzebach przekładających się na relacje, jakie budujemy oraz na nasz styl działania. U podstaw modelu leży typologia osobowości C.G Junga, a dokładnie trzy zdefiniowane przez niego wymiary: Ekstrawersja-Introwersja, Myślenie-Uczucia oraz Doznania-Intuicja.

Insights Discovery™ może stanowić wsparcie w pracy nad kluczowymi aspektami dotyczącymi funkcjonowania jednostki, zespołów i całej organizacji. Wskutek wieloletnich badań, model Insights Discovery™ stał się podstawą do stworzenia całego szeregu narzędzi, które znajdują swoje zastosowanie w różnych obszarach, takich jak rozwój osobisty, umacnianie i budowanie efektywnych zespołów, świadome przywództwo, kształtowanie relacji opartych na szczerej i konstruktywnej komunikacji czy skuteczna sprzedaż.

Wspieraj rozwój osobisty

Insights Discovery™ to model, który pozwala na pogłębienie samoświadomości, dzięki czemu jest z powodzeniem wykorzystywany od lat zarówno w działaniach coachingowych jak i szkoleniowych. Rozwiązania oparte na modelu Insights Discovery™ są proste, a zarazem pozwalają wejść naprawdę głęboko w strukturę relacji, zespołu czy ścieżkę rozwoju indywidualnego. To Ty decydujesz jak daleką podróż odbędziesz. Insights Discovery™ to podstawa rozwiązań, które pomagają dojrzale i bezpiecznie zarządzać własnym rozwojem, ludźmi, relacjami oraz projektami.

Profil indywidualny Insights Discovery™.

Model Insights Discovery™ zakłada, że każdy człowiek jest inny, niepowtarzalny, ma własny styl działania, indywidualne potrzeby i oczekiwania.

Profil Indywidualny przygotowywany jest na bazie odpowiedzi udzielonych w Kwestionariuszu Preferencji Insights Discovery, którego wypełnienie zabiera respondentom zwykle około 20 minut.

Każdy profil zawiera rozdział podstawowy, który zawiera informacje z zakresu:
  • Ogólnego stylu funkcjonowania
  • Potencjalnych mocniejszych i słabszych stron
  • Wartości wnoszonych do zespołu
  • Komunikowania się
  • Nieuświadomionych aspektów wizerunku
  • Typu antagonistycznego
  • Wskazówek dotyczących dalszego rozwoju
  • Grafy ukazujące styl funkcjonowania oraz pracę adaptacyjną

Wiedza zawarta w Rozdziale Podstawowym może być poszerzona o treści dodatkowych rozdziałów Profilu, które doskonale wspierają rozwój indywidualny w konkretnych obszarach. Wszystkie moduły Profilu Indywidualnego mogą stanowić podstawę pracy podczas Warsztatów Efektywności Indywidualnej, będących wstępem do dalszych działań opartych na modelu Insights Discovery™.

Skontaktuj się z nami, aby dowiedzieć się więcej na temat Insights Discovery™.

Przemysław Zieliński

Certyfikowany Trener Insights Discovery

+48 665 765 001