Nauka języka

w dobrym kierunku

nowatorska
Metoda Direct?

Ucz się szybciej

Metoda Direct to nowoczesne wcielenie metody bezpośredniej, która ewoluowała wraz z rozwojem metodyki nauczania oraz potrzeb i oczekiwań ludzi.

Metoda bezpośrednia jest szybka i skuteczna, pozwala każdemu osiągnąć bardzo dobre rezultaty w maksymalnie krótkim czasie.

Istotny nacisk kładziemy na zrozumienie języka docelowego, który jest jedynym dopuszczalnym w czasie zajęć: nauczyciel buduje zrozumienie nowych fraz za pomocą kontekstu, obrazków, gestów, mimiki, skojarzeń itp. Podczas lekcji uczestnicy sami używają nowo poznanych zwrotów we wzajemnej komunikacji prowadząc dialogi, symulacje językowe i sytuacyjne.

Zalety

Metody Direct
  • Systematyczne poznawanie słownictwa i zagadnień gramatycznych w kontekście językowym.
  • Nacisk na płynne porozumiewanie się w języku docelowym.
  • Poprawa umiejętności rozumienia ze słuchu oraz czytania ze zrozumieniem.
  • Łatwość nawiązywania kontaktów oraz odnalezienia się w różnorodnych sytuacjach językowych.

Równocześnie rozwijamy umiejętności - pisania, czytania, mówienia i rozumienia ze słuchu, z naciskiem na te dwie ostatnie. W ten sposób słownictwo i gramatyka sa przyswajane łatwiej niż kiedykolwiek.

Prowadząc zajęcia metodą Direct pomagamy zmierzyć się z barierą językową, która nie jest niczym innym, niż obawą przed popełnieniem błędu gramatycznego, ujawnieniem nieznajomości słownictwa lub złej wymowy w sytuacji, która wymaga bardzo szybkiego połączenia wszystkich tych składowych w spójną wypowiedź.

Jest to praktyczne użycie języka, któremu jednak poświęca się najmniej uwagi na zajęciach prowadzonych metodami tradycyjnymi. Wychodząc naprzeciw tej ogromnej potrzebie ćwiczenia umiejętności sprawnego komunikowania się w sposób werbalny, przygotowujemy nasze kursy w taki sposób, by inspirować każdego ze słuchaczy do jak najczęstszego wypowiadania się i oswajania z tym wszystkim, co może im się z początku wydawać wyzwaniem.

Po pewnym czasie zarówno w życiu codziennym jak i w pracy, budując w ludziach pewność, że ich postępy są na tyle duże, by mogli sobie poradzić w każdej sytuacji związanej z potrzebą użycia języka obcego – rodzi się poczucie panowania nad sytuacją.

Masz pytania?

Skontaktuj się z nami!

    Chcesz zostać naszym Klientem? Chcesz zostać naszym Lektorem? Zapraszamy do kontaktu z nami!


    Administratorem danych osobowych w powyższym formularzu jest Lingua Viva, z siedzibą przy ul. Chrobrego 4/4, 65-052 Zielona Góra. Podanie danych jest dobrowolne, jednak jeśli ich nie podasz, nie będziesz mógł rozpocząć testu. Szczegółowe informacje na temat przetwarzania Twoich danych osobowych przez administratora i Twoich uprawnieniach znajdziesz w polityce prywatności.

    [recaptcha]