Aktualne

aktualne
Projekty Unijne

W tym momencie nie realizujemy projektu z dofinansowaniem z funduszu Unii Europejskiej.Jeśli są Państwo zainteresowani udziałem w projektach - prosimy do nas napisać: zgora@linguaviva.pl.

Doszkalaj się!

Uwaga - projekt zakończony. Nie prowadzimy naboru.

W ramach projektu obejmiemy wsparciem co najmniej 400 osób w wielu od 25 do 64 roku życia, zamieszkujących województwo lubuskie (zgodnie z KC), zgłaszających z własnej inicjatywy chęć kształcenia ustawicznego - nabycia, uzupełnienia lub podwyższenia kompetencji językowych i cyfrowych w formach pozaszkolnych.

Oferujemy szkolenia z zakresu języków obcych (angielski, niemiecki, francuski) i ICT (szkolenia zgodne z DIGCOMP). Szkolenia językowe i komputerowe kończą się egzaminem oraz uzyskaniem międzynarodowego certyfikatu.

Rekrutacja do projektu będzie miała charakter popytowy i ciągły - od 03.2018 do 05.2019 lub do wyczerpania limitu miejsc.

Wsparcie kierowane jest do osób dorosłych,

w tym zwłaszcza do osób:
 • w wieku 50+,
 • o niskich kwalifikacjach, z wykształceniem na poziomie do ISCED 3 włącznie, tj. ponadgimnazjalnym
 • z obszarów wiejskich

Szkolenia językowe

 • szkolenie z zakresu 120h języka angielskiego,
 • szkolenie z zakresu 120h języka niemieckiego,
 • szkolenie z zakresu 120h języka francuskiego,

Szkolenia z języka obcego kwalifikowane będą zgodnie z Europejskim System Opisu Kształcenia Językowego i zakończą się międzynarodowym certyfikowanym egzaminem (w zależności od poziomu):

 • język angielski: TOEIC Bridge lub TOEIC® Listening and Reading
 • język niemiecki: WiDaF Basic lub WiDaF
 • język francuski:TFI

Szkolenia komputerowe

z zakresu kompetencji cyfrowych na poziomie A (podstawowym):
 • M1 Informacja (20h),
 • M2 Komunikacja (20h),
 • M3 Tworzenie treści (20h),
 • M4 Bezpieczeństwo (20h),
 • M5 Rozwiązywanie problemów (20h);
z zakresu kompetencji cyfrowych na poziomie B (średniozaawansowanym): 
 • M1 Informacja (30h),
 • M2 Komunikacja (30h),
 • M3 Tworzenie treści (30h),
 • M4 Bezpieczeństwo (30h),
 • M5 Rozwiązywanie problemów (30h);
z zakresu kompetencji cyfrowych na poziomie C (zaawansowanym): 
 • M1 Informacja (60h),
 • M2 Komunikacja (60h),
 • M3 Tworzenie treści (60h),
 • M4 Bezpieczeństwo (60h),
 • M5 Rozwiązywanie problemów (60h);
Szkolenia komputerowe prowadzone będą w oparciu o ramę DIGCOMP i kończą się po każdym module międzynarodowym certyfikowanym egzaminem ECCC DIGCOMP.

Informacje o projekcie

Organizatorem projektu jest Lingua Viva Małgorzata Zielińska, ul. B. Chrobrego 4/4, 65-052 Zielona Góra
Wartość projektu - 1 995 571,66 PLN.
Wkład Funduszy Europejskich - 1 796 017,19 PLN.

Warunki uczestnictwa

Aby wziąć udział w projekcie należy wypełnić deklarację uczestnictwa w projekcie i załącznik, które są dostępne poniżej oraz w Biurze Projektu w Zielonej Górze i punktach informacyjnych na terenie Lubuskiego, które uruchomiliśmy dla wygody Uczestników:

  Wykształcenie:

  Szkolenia językowe (BEZ WZGLĘDU NA POZIOM):

  Szkolenia komputerowe:

  Administratorem danych osobowych w powyższym formularzu jest Lingua Viva, z siedzibą przy ul. Chrobrego 4/4, 65-052 Zielona Góra. Podanie danych jest dobrowolne, jednak jeśli ich nie podasz, nie będziesz mógł rozpocząć testu. Szczegółowe informacje na temat przetwarzania twoich danych osobowych przez administratora i twoich uprawnieniach znajdziesz w polityce prywatności.

  Punkty informacyjne

  Lingua Viva
  ul. Chrobrego 4/4, Zielona Góra
  Agata Piwień
  tel. 665 765 002

  Fundacja Collegium Polonicum
  ul. Kościuszki 1, Słubice
  Marta Stachowska
  tel. 604 470 391

  MacPherson
  ul. Warszawska 99/6, Gorzów Wlkp
  Renata Szumilas
  tel. 502 129 231

  Przyjmujemy tylko czytelne, podpisane oraz parafowane na każdej stronie formularze. Zamieszczamy również do wglądu umowę szkoleniową, którą będą podpisywać osoby zakwalifikowane do projektu.

  Deklaracja
  Uczestnictwa

  Umowa
  o szkolenie

  Oświadczenie
  uczestnika

  Harmonogram zajęć
  projektowych

  Regulamin

  Istnieje też możliwość zgłoszeniea on-line, jednak konieczne będzie podpisanie papierowej wersji deklaracji uczestnictwa, załącznika i umowy.