Zrealizowane

zrealizowane
Projekty Unijne

Kompleksowe wsparcie dla Lubuszan w zakresie języków obcych i szkoleń komputerowych

Oś 8 Nowoczesna edukacja

Działanie 8.3
Upowszechnianie kształcenia ustawicznego związanego z nabywaniem i doskonaleniem kwalifikacji zawodowych.

Języki branżowe
HoReCa

Działanie 9.6
9.6 Działanie 9.6 Upowszechnianie uczenia się dorosłych

Poddziałanie 9.6.2
9.6.2 Podwyższanie kompetencji osób dorosłych w zakresie ICT i znajomości języków obcych

Rozwój Kompetencji
Menadżerskich

Działanie 8.1
Rozwój pracowników i przedsiębiorst w regionie

Poddziałanie 8.1.1
Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw

Przełamujemy bariery

Działanie 8.1
Rozwój pracowników i przedsiębiorst w regionie

Poddziałanie 8.1.1
Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw

Szkolenia Językowe
Twoją Szansą

Bezpłatne szkolenia z języka angielskiego
organizowane w ramach projektu "Szkolenia Jęyzkowe Twoją Szansą"

Zarządzanie
przez jakość - Leszno

Działanie 8.1
Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie

Poddziałanie 8.1.1
Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw

Nowy Start

Działanie 6.1
Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej

Poddziałanie 6.1.1
Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy

Zarządzanie
przez jakość - Poznań

Działanie 8.1
Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie

Poddziałanie 8.1.1
Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw

Otwarta Europa dla 45+

Działanie 8.1
Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie

Poddziałanie 8.1.1
Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw

Język Ci Obcy

Działanie 2.1
Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw