Języki obce

są nam bliskie!

Projekt “Język Ci obcy? Ucz się z Lingua Viva”

 

Działanie 2.1: Rozwój umiejętności powiązany z potrzebami regionalnego rynku pracy możliwości kształcenia ustawicznego w regionie.

 

1. Projekt był skierowany do osób pracujących zameldowanych na terenie województwa dolnośląskiego (powiaty: lubiński, polkowicki, głogowski, legnicki).

 

2. Projekt był współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego Unii Europejskiej w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.

 

Opis projektu:

  • Szkolenie obejmowało 40 godzin zajęć językowych z języka angielskiego lub niemieckiego z certyfikatami dla aktywnych zawodowo osób dorosłych zamieszkałych na terenie woj. Dolnośląskiego.
  • Strategicznym celem projektu było podniesienie umiejętności językowych wśród 100 osób a także zmotywowanie ich do zwiększenia mobilności zawodowej i samodoskonalenia się. Szkolenie zakończy się otrzymaniem międzynarodowego certyfikatu (KET, PET) wśród osób zakwalifikowanych na egzaminacyjny poziom zaawansowania.
  • Szkolenie realizowane byłow trybie weekendowym (piątek, sobota, niedziela) w grupach 5- 10 osobowych.
  • Szkolenie ukończyło 100 osób, wszystkie wskaźniki osiągnięto w 100 %.