Języki obce

są nam bliskie!

Szkolenie językowe skierowane było do 160 osób z maksymalnie średnim wykształceniem, zamieszkujących województwo lubuskie (zgodnie z KC) w wieku 18–64 lat, które z własnej inicjatywy były zainteresowane nabyciem, uzupełnieniem lub podwyższeniem umiejętności i kompetencji w obszarach znajomości języków obcych. W projekcie zagwarantowano udział minimum 60 osobom niepełnosprawnym.

 

Do wyboru uczestnicy szkoleń mieli:
1. szkolenie z zakresu 120h języka niemieckiego.
2. szkolenie z zakresu 120h języka angielskiego.

 

Kurs obejmował tematykę dla branży HoReCa: m.in. witanie gości, przyjmowanie rezerwacji, zamawianie, opowiadanie o ofercie firmy, rekomendowanie restauracji i barów, udzielanie rad, mówienia o wydarzeniach w najbliższym otoczeniu, płacenie, reklamacje, korespondencja biznesowa itp. tak aby wiedza i umiejętności uczestników mogły być wykorzystywane podczas wykonywania przyszłych obowiązków służbowych. Program kursu był uzupełniony o dodatkowe zagadnienia sugerowane i wybrane przez uczestników zajęć. Każdy z uczestników szkolenia otrzymał materiały szkoleniowe.
Szkolenia w grupach maksymalnie 12-sto osobowych odbywały się 2 razy w tygodniu po dwie godziny lekcyjne.
Na zakończenie kursu został zorganizowany egzamin i każdy uczestnik otrzymał certyfikat potwierdzający poziom biełości językowej zgodny z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego.

 

Organizatorem projektu było Stowarzyszenie Excalibur. Biuro projektu: Zielona Góra ul. Jedności 19/2.