Języki obce

są nam bliskie!

Projekt “Nowy Start – program wsparcia dla osób bezrobotnych”

 

Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie
Poddziałanie: 6.1.1. Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy

 

Projekt skierowany był do 100 osób bezrobotnych, dorosłych (18-64 lata) z powiatów: żarskiego, żagańskiego, nowosolskiego, zielonogórskiego i grodzkiego Zielona Góra.

 

Odbyły się trzy edycje szkoleń:
I. 4 grupy: 04.2010-07.2010,
II. 3 grupy: 08.2010-11.2010,
III. 3 grupy: 11.2010-02.2011

 

Każdy z uczestników skorzystał ze wsparcia składającego się z 2 części:

  • a) szkoleń rozwijające kompetencje kluczowe języka angielski lub niemiecki, z platformą e-learningową, szkolenia aktywizujące i wspierające kreatywny rozwój, szkolenia z zakresu autoprezentacji i pozytywnej komunikacji, szkolenia z zakresu zarządzania sobą i czasem.
  • b) programu aktywizacji zawodowej i szkoleń zawodowych, indywidualnego poradnictwa zawodowego i szkolenia zawodowego do wyboru: florysta, efektywny sprzedawca, specjalista ds. biurowych, specjalista ds. zamówień publicznych.

 

Zajęcia były realizowane w Zielonej Górze, Żarach, Żaganiu i Nowej Soli. Każda edycja szkoleń trwała 12 tygodni. Zajęcia były realizowane w systemie tygodniowym (zajęcia poranne) lub weekendowym (piątek po południu i sobota od rana). Każdy uczestnik otrzymał dodatek szkoleniowy 2,00 zł brutto za godzinę obecności na zajęciach.

 

Projekt ukończyły 93 osoby, wszystkie wskaźniki osiągnięto w 100 %.