Języki obce

są nam bliskie!

Projekt “Otwarta Europa dla 45+”

 

Działanie 8.1. Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie.
Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw

 

Celem Projektu było podniesienie kwalifikacji zawodowych osób pracujących w wieku powyżej 45 roku życia z regionu województwa lubuskiego w zakresie komunikacji obcojęzycznej metodą tradycyjną oraz za pomocą platformy e-learningowej.

 

Projekt miał charakter otwarty, był skierowany do wszystkich osób pracujących lub zameldowanych na terenie województwa lubuskiego, wykonujących pracę na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę, umowy zlecenia lub umowy o dzieło, chcących z własnej inicjatywy podwyższyć swoje kwalifikacje.

 

W ramach projektu zostało przeszkolonych 144 osób z miast województwa lubuskiego.

 

Miejsca realizacji projektu: Zielona Góra, Gorzów Wlkp.

 

Termin realizacji projektu: 01.01.2012-31.12.2012.

 

Projektodawca: Profutura s.c., ul. Ratajczaka 20/18A, Poznań

 

Wykonawca: Lingua Viva, ul. Boh. Westerplatte 11, Zielona Góra