Języki obce

są nam bliskie!

Program Rozwoju Kompetencji Menedżerskich

 

Działanie: 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie

 

Poddziałanie: 8.1.1. Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw

 

Projekt dedykowany był średnim, mikro (także samozatrudnieni) i małym przedsiębiorcom z terenu województwa Lubuskiego i realizowany od 01.04.2013 do 30.11.2014.

 

Odbyły się 4 edycje szkoleń, każda z edycji trwała ok 5 m-cy. Szkolenia odbywały się w systemie weekendowym (piątek i sobota) (16 h x 8 weekendów, razem 128 godzin szkoleniowych). Każdy z 64 Uczestników skorzystał z kompleksowego programu doskonalenia najważniejszych kompetencji  niezbędnych do pełnienia roli menedżera.

 

Zrealizowaliśmy następujące moduły szkoleniowe:

 

a) zarządzanie zespołem,

b) Kaizen,

c) przywództwo,

d) motywowanie,

e) komunikacja i kompetencje osobiste

 

Każdorazowo realizacja programu była poprzedzona diagnozą umożliwiającą dostosowanie go do potrzeb konkretnej firmy. Szkolenia były prowadzone w aktywizującej, warsztatowej formie zorientowanej na rozwój praktycznych umiejętności i bezpośrednie zastosowania. Uwzględniały aktualną wiedzę z zakresu psychologii, uczenia się dorosłych oraz metodologii budowania szkoleń. Wykorzystywane formy pracy obejmowały interaktywne ćwiczenia, dyskusje i pracę warsztatową oraz miniwykłady uzupełniające wiedzę Uczestników. Odbyła się również gra szkoleniowa. Do dyspozycji uczestników zatrudniono także doradcę, który w wymiarze 5 h, indywidualnie dla każdej osoby, pomógł wdrożyć nabytą wiedzę dla potrzeb konkretnej firmy.

 

Uczestnicy otrzymali komplet profesjonalnych materiałów szkoleniowych oraz certyfikaty potwierdzające udział w szkoleniu i uzyskanie kompetencji w danym zakresie przewidzianym szkoleniem. Odbył się też egzamin zewnętrzny sprawdzający nabytą wiedzę. Szkolenia zawierały poczęstunek.

 

Projekt nie zakładał wniesienia wkładu własnego przedsiębiorcy i był w 100% finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

W projekcie mogli wziąć udział przedsiębiorcy, którzy nie korzystali ze wsparcia szkoleniowego udzielanego w ramach EFS w latach 2007-2011. W ramach projektu udzielana była pomoc de minimis.

 

Projekt ukończyły 64 osoby.

 

Biuro Projektu: Lingua Viva, ul. Boh. Westerplatte 11, Zielona Góra (9.00-18.00) tel 068 329 94 64, kom. 665 765 002, mail: zgora@linguaviva.pl