Języki obce

są nam bliskie!

Projekt „Przełamujemy bariery – szkolenia językowe szansą dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym”

 

Działanie 8.1. Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie.
Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw

 

Projekt przeznaczony był dla 192 osób pracujących, w wieku powyżej 45 roku życia zameldowanych na terenie woj. Lubuskiego w miejscowościach poniżej 50 tys. mieszkańców, z wykształceniem co najwyżej średnim, które z własnej inicjatywy zgłaszają chęć zdobycia lub podwyższenia kwalifikacji językowych.

 

Dla każdego Beneficjenta Ostatecznego projekt obejmował 60 godzinne, grupowe szkolenie z języka angielskiego oraz 15 godzin indywidualnych konsultacji z zagadnień, które występują podczas egzaminów międzynarodowych oraz dalszych możliwości samokształcenia, w tym zastosowania e-learningu.
Kurs ukończyły 192 osoby a 158 osób przystąpiło i zdało z z powodzeniem międzynarodowy egzamin TOEIC.

 

Miejsca realizacji szkoleń: Zielona Góra, Sulechów, Nowa Sól, Świebodzin, Żary.
Termin realizacji szkoleń: grudzień 2009 – sierpień 2010.

 

Projektodawca: Centrum Językowe IDEA Sp. z o.o. Stary Rynek 71/72, 61-772 Poznań
Wykonawca: Lingua Viva Języki Świata, ul. Boh. Westerplatte 11, 65-034 Zielona Góra