Języki obce

są nam bliskie!

Bezpłatne szkolenia z języka angielskiego organizowane były w ramach projektu EFS “Szkolenia Językowe Twoją Szansą”

 

Aby przystąpić do projektu należało spełnić podstawowe warunki:
- ukończyć 50 rok życia, lub
- być osobą z wykształceniem najwyżej średnim, lub
- być osobą bezrobotną od co najmniej 6 miesięcy do dnia przystąpienia do projektu.

 

Szkolenia językowe ukończyło 240 osób a 190 przystąpiło do zdania międzynarodowego certyfikatu TOEIC.

 

Dane adresowe I informacje:

 

Biuro Projektu:

 

ul. B. Chrobrego 6, 59-300 Lubin, lubin@profutura.poznan.pl,

tel.  76 841 22 56, 665 765 004

  Dane organizatora projektu:

Profutura s.c., ul. Fredry 2/3, 61-701 Poznań, tel. 61 8525309