Języki obce

są nam bliskie!

Od marca 2018 do września 2019 realizowaliśmy bezpłatne szkolenia językowe i komputerowe skierowane do mieszkańców Lubuskiego z dofinansowaniem Europejskiego Funduszu Społecznego ze środków Unii Europejskiej.

 

W ramach projektu objęliśmy wsparciem ponad 700 osób w wieku od 25 do 64 roku życia, zamieszkujących województwo lubuskie, zgłaszających z własnej inicjatywy chęć kształcenia ustawicznego  - nabycia, uzupełnienia lub podwyższenia kompetencji językowych i cyfrowych w formach pozaszkolnych.

 

Oferowaliśmy szkolenia z zakresu języków obcych (angielski, niemiecki i francuski) i ICT (szkolenia zgodne z ramą DIGCOMP). Szkolenia komputerowe i językowe zakończyły się egzaminem oraz wydaniem międzynarodowego certyfikatu.

 

Wsparcie kierowane było do osób dorosłych, w tym zwłaszcza osób w wieku 50+, o niskich kwalifikacjach, głównie z obszarów wiejskich, z wykształceniem na poziomie do ISCED 3 włącznie, tj. ponadgimnazjalnym.

 

Do wyboru uczestnicy szkoleń mieli:

  • Szkolenia z języka obcego (angielski, niemiecki, francuski - 120 h) kwalifikowane zgodnie z Europejskim System Opisu Kształcenia Językowego kończące się międzynarodowym certyfikowanym egzaminem (w zależności od poziomu):

Język angielski: TOEIC Bridge lub TOEIC® Listening and Reading,

Język niemiecki: WiDaF Basic lub WiDaF,

Język francuski:TFI

  • Szkolenia komputerowe z zakresu kompetencji cyfrowych na poziomie A (podstawowym): M1 Informacja (20h), M2 Komunikacja (20h), M3 Tworzenie treści (20h), M4 Bezpieczeństwo (20h), M5 Rozwiązywanie problemów (20h);
    Szkolenia komputerowe z zakresu kompetencji cyfrowych na poziomie B (średniozaawansowanym): M1 Informacja (30h), M2 Komunikacja (30h), M3 Tworzenie treści (30h), M4 Bezpieczeństwo (30h), M5 Rozwiązywanie problemów (30h);
    Szkolenia komputerowe z zakresu kompetencji cyfrowych na poziomie C (zaawansowanym): M1 Informacja (60h), M2 Komunikacja (60h), M3 Tworzenie treści (60h), M4 Bezpieczeństwo (60h), M5 Rozwiązywanie problemów (60h).

Szkolenia komputerowe prowadzone były w oparciu o ramę DIGCOMP i kończyły się międzynarodowym certyfikowanym egzaminem ECCC DIGCOMP po każdym z modułów.

Projekt zakończył się osiągnięciem wszystkich założonych wskaźników.

 

Organizator projektu: Lingua Viva Małgorzata Zielińska, ul. B. Chrobrego 4/4, 65-052 Zielona Góra.